Subsidie

Ben je van plan een activiteit voor je straat/buurt of wijk te organiseren en wil je in aanmerking komen voor een bijdrage, vul dan het subsidie formulier in. (zie link onderaan deze pagina)

Je aanvraag wordt door de Bewonersorganisatie Hengelo Midden in behandeling genomen. Van de uitkomst wordt je schriftelijk en uiterlijk binnen zes weken op de hoogte gesteld.

Let op: voor sommige activiteiten geldt een vergunningplicht! Je moet deze zelf aanvragen bij de gemeente Hengelo.

Welke subsidies kent de Bewonersorganisatie Hengelo Midden ?

 • Stimuleringsubsidie

(Tevens kun je jaarlijks subsidie aanvragen via de buurtbon bij de Gemeente Hengelo)

Wie komen voor een subsidie in aanmerking?

Georganiseerde bewonersgroepen uit Hengelo Midden waar de volgende buurten onderdeel van zijn:

 • Old Ruitenborgh, Harmsveld-Tichelwerk,  Hunenborg, Timmersweide , ’t Wilbert, Hengelose Es, Timmersveld en Medaillon.
 • De begrenzing van onze wijk is: A1, Deurningerstraat, Oldenzaalsestraat, Bornsestraat tot aan de A1.

Aan welke doelen moet de subsidieaanvraag voldoen?

 • Bevorderen betrokkenheid bij de eigen leefomgeving (wijk of buurt) en het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de eigen leefomgeving
 • Bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen bewoners, overheid en maatschappelijke organisaties


Aan welke regels moet de subsidieaanvraag voldoen?

 • Er mag maximaal 1x per jaar een subsidie aangevraagd worden per groep, straat of wijk
 • Er dient zelf gezorgd te worden voor enige vorm van eigen inkomsten
 • Aanschaf van goederen is niet toegestaan (huren mag)
 • De activiteit mag niet leiden tot jaarlijkse kosten
 • De activiteit mag niet in strijd zijn met Gemeentelijke verordeningen
 • Binnen 2 weken na de activiteit(en) dien je een korte financiële verantwoording te sturen naar info(at)bewonershengelomidden.nl

Wanneer je een subsidie wilt aanvragen en de regels zijn niet geheel duidelijk, neem dan contact op.

Eigen rekeningnummer en financiële verantwoording

Bewonersgroepen zijn zelf verantwoordelijk voor het afrekenen van de toegekende subsidies. In sommige gevallen kan het zijn dat de kosten voor een activiteit rechtstreeks door de BHM worden voldaan.

De Bewonersorganisatie biedt gevraagd en ongevraagd begeleiding aan de penningmeester van de betreffende organisatie of werkgroep.

Termijnen indienen subsidieverzoeken en inleveren financiële afrekeningen

Verzoeken kunnen het hele jaar door worden ingediend zolang er financiële middelen zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van onderstaand subsidie aanvraag formulier. Alle velden dienen te worden ingevuld.

De financiële verantwoording dient per mail te worden ingediend bij de BHM. Wanneer u een bijdrage ontvangt die rechtstreeks door de BHM wordt voldaan dan kunt je volstaan met het inzenden van een kort verslag.

Download subsidieformulier:

(klik in geopende formulier met rechtermuisknop en selecteer “opslaan als”)